Módszertanunk


Iskolánkat a nyelvtanítás gyakorlati megközelítése jellemzi. Alapvetés a ’mit’ elsőbbsége a ’hogy’ előtt, azaz a modern, mostanra már a nyelvvizsgákra is kiható igény a kommunikáció elsősorban tartalmi sikerességére vonatkozóan.

 

Hogy hallgatóink a nyelvet valós célokra tudják használni, a legfőbb hangsúlyt a beszédre, hallás utáni megértésre, írásra és olvasásra, azaz a négy alapkészségre helyezzük. Ezek megoszlása, dominanciája a tanfolyam résztvevőinek igényeitől, szükségleteitől függ. A készségek a nyelv gyakorlati megnyilvánulásai (pl. használjuk beszédre, írásra de ’nyelvtanra’ nem), így azokat kezeljük elsőrangú célként. A nyelvtan, szókincs és kiejtés a készségekkel integrálva kerül feldolgozásra.

 

A hagyományos módszertannal ellentétben ez gyakorta jelentheti azt, hogy a hallgató először egy írott vagy hallott szövegben találkozik bizonyos nyelvi strukturákkal, amiket azután a tanár segítségével értelmez, majd használ. Természetesen a tanítás a célnyelven folyik, magyart esetileg a megértés ellenőrzésére használunk, de nem tanítási eszközként.

 

A hallgató…

  • nyelvi szintje
  • motivációja
  • nyelvi szükségletei
  • erősségei és gyengeségei
  • tanulási stílusa

…és egyéb személyes vagy külső feltételei pontosan meghatározzák a szolgáltatás pontos módját és tartalmát.